bao-ve-quyen-loi-cua-duong-su-tai-toa

Luật sư tham gia Tranh tụng, bảo vệ quyền lợi cho đương sự trước Toà là hoạt động nghề của Luật sư trong quá trình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự

Luật sư tranh tụng bảo vệ quyền lợi của đương sự tại tòa

Tại phiên Tòa, sự tham gia của Luật sư tranh tụng nhằm đảm bảo các hoạt động tố tụng được diễn ra theo đúng các quy định của pháp luật. Do đó, tranh tụng và bảo vệ quyền lợi cho đương sự trước Toà là rất cần thiết trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại…

Ở giai đoạn này, vai trò của Luật sư không đối lập với Viện kiểm sát và Tòa án bởi vì thông qua hoạt động bào chữa, bảo vệ thân chủ, Luật sư cùng một lúc phải hướng tới việc góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh đó, Luật sư phải hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thân chủ trên cơ sở pháp luật. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của mỗi Luật sư khi tham gia tranh tụng tại Toà án.

Cũng như ở những giai đoạn trước của quá trình tố tụng, trong phiên tòa sơ thẩm hoặc phúc thẩm, Luật sư tham gia tranh tụng với tư cách là người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích pháp của đương sự. Trong giai đoạn này, Luật sư sẽ thay mặt đương sự đưa ra những yêu cầu về thay đổi người tiến hành tố tụng khi xét thấy cần thiết; trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử về các vấn đề của vụ án; trình bày yêu cầu về việc giải quyết vụ án; đưa ra những chứng cứ, lý lẽ để thuyết phục Hội đồng đồng xét xử.

Nếu là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, thì phạm vi hoạt động của Luật sư được tiến hành tại phiên tòa sẽ rộng hơn. Luật sư được hỏi sau khi các thành viên của Hội đồng xét xử và kiểm sát viên hỏi. Luật sư có thể đề nghị được hỏi ngay những vấn đề mà Hội đồng xét xử hoặc kiểm sát viên đang xét hỏi.

Việc tham gia xét hỏi của Luật sư có ý nghĩa rất lớn, khắc phục được những khiếm khuyết của Hội đồng xét xử và kiểm sát viên trong quá trình xét hỏi, góp phần vào việc làm rõ các nội dung của vụ án. Như vậy, thông qua các hoạt động tố tụng của mình, dù với tư cách là người đại diện hay người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, Luật sư đều có thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa. Và cũng chính bằng các hoạt động tố tụng của mình trong phiên tòa, Luật sư đã góp phần thúc đẩy quá trình tố tụng làm cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, tạo ra được điều kiện giải quyết vụ án thuận lợi và có chế kiểm soát hoạt động xét xử bảo đảm cho hoạt động xét xử được tiến hành đúng đắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *