Khi vấn đề pháp lý, tranh chấp xảy ra, hãy liên hệ với chúng tôi để được sự hỗ trợ tốt nhất từ Luật sư tranh tụng.

Để giải quyết vụ việc, vụ án đươc thuận lợi, đương sự và/hoặc thân chủ cần chuyển tài liệu và gặp gỡ trình bày vụ việc với Luật sư tranh tụng để tìm phương án hợp lý nhất. Dựa trên sự trình bày của khách hàng, và tài liệu khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ có đánh giá sơ bộ và sắp xếp luật sư phù hợp tham gia với vai trò thích hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.

Sau khi nhận được hồ sơ, tài liệu và chứng cứ liên quan, chúng tôi sẽ nghiên cứu hồ sơ và đưa ra ý kiến pháp lý về vụ việc, vụ án. Cùng thảo luận với khách hàng để thống nhất vai trò Luật sư và phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Tiếp theo khách hàng cần ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và giấy mời luật sư hoặc văn bản uỷ quyền đại diện để Luật sư tranh tụng có thể tham gia bào chữa cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng được chính danh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *