Sau khi kết thúc việc thảo luật và thống nhất với khách hàng. Luật sư tranh tụng sẽ cử luật sư phù hợp với vai trò cụ thể để tham gia tố tụng bào chữa cho bị can, bị cáo hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Với bề dày kinh nghiệm, kết hợp với sự chuyên nghiệp trong trình độ chuyên môn, Luật sư tranh tụng chắc chắn quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng sẽ được đảm bảo tối đa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *