luat-su-giai-quyet-tranh-chap-kinh-te

Luật sư tranh tụng với đội ngũ nhiều luật sư có kinh nghiệm lâu năm về tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại, tranh tụng trong lĩnh vực Kinh doanh – thương mại, ngoài kỹ năng tư vấn giảm thiểu cho khách hàng các rủi ro liên quan trong tương lai, còn trực tiếp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho rất nhiều khách hàng từ cá nhân cho tới doanh nghiệp tại Tòa án nhân dân các cấp:

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp Kinh doanh- Thương mại gồm:

– Tư vấn giảm thiểu cho khách hàng các rủi ro liên quan trong tương lai;

– Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp;

– Tư vấn về các vấn đề cần thiết khi yêu cầu giải quyết tranh chấp;

– Tham gia, hỗ trợ khách hàng trong quá trình Hòa giải, thương lượng để giải quyết tranh chấp;

– Hướng dẫn cho Quý khách hàng chuẩn bị và soạn hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Tòa án các cấp hoặc cơ quan Trọng tài có thẩm quyền;

– Đại diện cho Quý khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan (nếu có) trong toàn bộ quá trình tố tụng;

– Tham gia Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Quý khách hàng tại Tòa án nhân dân các cấp hoặc cơ quan Trọng tài có thẩm quyền;

– Soạn đơn kháng cáo trong trường hợp quyền lợi Quý khách hàng bị xâm phạm;

Những tranh chấp kinh doanh thương mại phổ biến Luật sư tranh tụng thường xuyên tham gia

1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thư­ơng mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau hoặc một hay các bên không có đăng ký kinh doanh nhưng đều có mục đích lợi nhuận, bao gồm:

a) Mua bán hàng hoá;

b) Cung ứng dịch vụ;

c) Phân phối;

d) Đại diện, đại lý;

đ) Ký gửi;

e) Thuê, cho thuê, thuê mua;

g) Xây dựng;

h) Tư­ vấn, kỹ thuật;

i) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đư­ờng sắt, đư­ờng bộ, đ­ường thuỷ nội địa;

k) Vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng đư­ờng hàng không, đ­ường biển;

l) Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;

m) Đầu tư­, tài chính, ngân hàng;

n) Bảo hiểm;

o) Thăm dò, khai thác.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

3. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Những yêu cầu về kinh doanh, thương mại được Luật sư tranh tụng tư vấn và tham gia

1.Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.

2.Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

3.Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.

4.Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp Kinh doanh- Thương mại cần nộp bao gồm

1.Đơn khởi kiện (theo mẫu của TAND)

2.Hợp đồng Kinh doanh- Thương mại (bản sao);

3.Hóa đơn, chứng từ thanh toán (bản sao);

4.Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (bản sao)

5.Giấy tờ chứng minh việc giao dịch, thực hiện Hợp đồng;

Thời hạn giải quyết tranh chấp Kinh doanh- Thương mại:

Thời hạn giải quyết vụ việc, vụ án khoảng từ 04 tháng đến 08 tháng (theo tính chất của từng vụ việc mà thời gian giải quyết có thể rút ngăn hoặc kéo dài hơn)

Kết quả giải quyết vụ án :

Trong thời hạn luật định, Tòa án giải quyết tranh chấp Kinh doanh- Thương mại giữa các bên và ra một trong các văn bản sau:

– Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án (trường hợp các bên thương lượng được cách giải quyết và rút đơn khởi kiện)

– Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự (nếu các bên đồng thuận phương thức giải quyêt tranh chấp)

– Bản án (quyết định giải quyết vụ án của Hội đồng xét xử).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *