Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, vụ việc, Luật sư tranh tụng sẽ nghiên cứu hồ sơ và củng cố chứng cứ. Đồng thời đưa ra phương án bào chữa, bảo về quyền và lợi ích của khách hàng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi sẽ có phương án và đưa ra ý kiến pháp lý về vụ án, vụ việc để khách hàng đánh giá thực trạng. Từ đó có quyết định đúng đắn phương án giải quyết vụ việc, vụ án.

Sau khi thống nhất phương án, Luật sư tranh tụng sẽ cử Luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng với vai trò phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *