Sau khi nghiên cứu hồ sơ và đưa ra ý kiến pháp lý về vụ việc, Luật sư tranh tụng sẽ có buổi thảo luận làm rõ với khách hàng và thống nhất phương án hợp tác cũng như phương án bào chữa, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Ở giai đoạn này, Luật sư tranh tụng sẽ làm rõ và đưa ra ý kiến pháp lý sau khi khách hàng bổ sung tài liệu, chứng cứ (nếu có). Từ đây, Luật sư và khách hàng sẽ thống nhất Luật sư sẽ tham gia tố tụng với vai trò gì. Đảm bảo hoạt động bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng được tốt nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *